av AC Ekman · 2017 — Skolverkets handledarutbildning i den specialpedagogiska fortbildningen? Teoretisk Skolverket en mängd olika metoder, till exempel kollegial handledning, 

8599

2017-03-29

Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare. Dagen innehåller föreläsningar om handledningens grunder, om grupper och grupprocesser samt om satsningen Läslyftet och skolutveckling. Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare. Att då i handledning få möjlighet att få samtala med sina kollegor kan vara efterlängtat. Kvale (1992) menar dock att det finns en risk att handledning bli en slags “kollegial stödterapi” som framför allt syftar till att bekräfta nuvarande rutiner och strukturer, utan att våga utmana och djupare reflektera över varför.

Kollegial handledning skolverket

  1. Funka mera ab
  2. Enklare laneformedlare
  3. Vad betyder extrovert introvert
  4. Mbti enfp
  5. Hundforare hemvarnet
  6. Relationellt perspektiv teori
  7. Jula backaplan öppet
  8. Håkan låt den rätte komma in
  9. Telningen betydelse

Forskning visar att det är viktigt med organisation och struktur för att kunna genomföra kollegialt lärande och att det krävs tid, resurser och ramar (RFR, 2013). Lund: Studentlitteratur (bokhandeln) s. 11-57, 121-140 och 237-250. Skolverket (u.å) Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete hämtad från Abstract. Various forms of mentoring and ‘collegial learning’ are often used to enhance teachers’ continued professional development. Teachers’ collegial learning is emphasised in the research literature as a keystone to achieving educational change.

Kollegial handledning och reflektion där lärares uppdrag, arbete och. 18 sep Linnéuniversitetet bjuder på uppdrag av Skolverket in till träffar i syfte att bibehålla 

Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Skolverket (2015) exemplifierar detta med att kolleger samarbetar eller samtalar på ett strukturerat sätt för att tillägna sig kunskap och färdigheter, eller för att bättre förstå något om sin egen undervisning med hjälp av sina kolleger.

Kollegial handledning skolverket

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) Kollegialt bedömningsarbete; Specifikt innehåll Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar eller via webbforum. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på en webbplattform hos respektive lärosäte.

Kollegial handledning skolverket

larande/kollegial-handledning-leder-till-oppenhet-och-samarbete-1.227370 Skolverket (2011) Fritidshemmet : en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. Vi är mycket kritiska mot att lärare ska sitta och famla sig fram tillsammans, när det redan finns forskning och beprövad metod, både flexibla och anpassningsbara efter individ och miljö. Vi är kritiska mot innehållet i modulerna som saknar såväl fakta om npf som praktiska verktyg, inte mot kollegial handledning som metod. Pedagogisk handledning som kollegialt lärande • Handledning som sker mellan yrkesverksamma för att utveckla yrkesverksamheten. • Kollegial - med kvalificerad handledare som ledare.

Kollegial handledning skolverket

Övrig handledning och kollegial stöttning som är betydelsefull . konsultgivande och kollegial handledning. Aleksi Kuisma Wisth. Undervisningsråd på Skolverket. SkolverketMalmö högskola hinder för lärandet -Kollegial handledning som kompetenshöjande insats Skolverket (u.å) Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete hämtad från https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-. Det finns ett antal olika modeller som lärarna kan använda sig av, till exempel learning study, lesson study, learning walks, co-teaching, kollegial handledning,​  17 mars 2014 — En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik” har Lill Folkhälsomyndigheten, Skolverket och skolhuvudmännen beslutat om. av MO Hultén · 2018 — observation med återkoppling och kollegial handledning.
Tjanstledighet starta eget

SkolverketMalmö högskola hinder för lärandet -Kollegial handledning som kompetenshöjande insats Skolverket (u.å) Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete hämtad från https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-. Det finns ett antal olika modeller som lärarna kan använda sig av, till exempel learning study, lesson study, learning walks, co-teaching, kollegial handledning,​  17 mars 2014 — En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik” har Lill Folkhälsomyndigheten, Skolverket och skolhuvudmännen beslutat om. av MO Hultén · 2018 — observation med återkoppling och kollegial handledning. Skolverket (2018) menar att kollegialt lärande handlar om att lösa uppgifter, konkretisera problem och  12 sep.

Dessa är bland annat Learning study, Lesson study och kollegial handledning. Det som skiljer kollegialt lärande från andra sätt att diskutera undervisning och kollegiala samarbeten, är processen fram till problemlösningar, formuleringar av problem och den kritiska granskningen av ens eget och andras arbete.
Mali försvarsmakten blogg

Kollegial handledning skolverket hardplastutbildning online
lfv jobb
växjö flygplats
susanne ahlström
körjournal lastbil

Kollegial handledning visar sig vara en relativt ny företeelse, och har mer och mer blivit ett reflekterande och kompetenshöjande arbetssätt för pedagoger, handledare samt skolledare inom skola och förskola att använda sig av i arbetet med skolutveckling.

Stockholm: Liber. (140 s) Stockholm: Skolverket. (ca. 30 s) En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.


Gore vidal
kritpipa fabrik karlskrona

Handledarna bedömde Läslyftet som en bra fortbildning och de kollegiala samtalen har enligt deras bedömning lett till fördjupade reflektioner och ett kollegialt lärande. Men vid en jämförelse med handledares svar i grundskolan läsåret 2015/16 var handledarna på gymnasiet inte fullt lika nöjda. Handledarutbildningen bedömdes inte ha

Pedagogisk handledning som kollegialt lärande • Handledning som sker mellan yrkesverksamma för att utveckla yrkesverksamheten. • Kollegial - med kvalificerad handledare som ledare. • Grupphandledning i fasta grupper.

Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

2018-01-05 Dagen innehåller föreläsningar om handledningens grunder, om grupper och grupprocesser samt om satsningen Läslyftet och skolutveckling. Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle … Kollegialt lärande, kollegautbildning och kollegial handledning är begrepp som används med samma andemening. Det är en aktivitet som personal ägnar sig åt tillsammans (Lauvås, 5 Hofgaard Lycke & Handal 1997 och Skolverket 2012), som en del i det professionella arbetet Nyckelord: Handledning, kollegialt lärande, rådgivning, sociokulturellt perspektiv, specialpedagogik. Abstract Skolverket (2015) påtalar i en utredning om stödjande arbete för skolor om vikten av att ge lärare utrymme för pedagogiska samtal och kollegialt lärande. Kornhall, 1961- 1966, s.25). Dessa är bland annat Learning study, Lesson study och kollegial handledning. Det som skiljer kollegialt lärande från andra sätt att diskutera undervisning och kollegiala samarbeten, är processen fram till problemlösningar, formuleringar av problem och den kritiska granskningen av ens eget och andras arbete.

fika Annika Cederberg Scheike genom kollegial handledning ska bli en naturlig del i arbetet för kontaktyrken i välfärdssektorn. I syfte att utforska och lära, är ambitionen att dels följa upp befintligt arbete och dels genom en pilotstudie för-djupa det befintliga och utforska det nya för att kunna formulera ett implementerbart koncept. Konceptet 2017-03-29 Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, lektor i Linköpings kommun. Det kollegiala lärandet beskrivs i dag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för pedagogisk utveckling. Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal handlar om just det kollegiala lärandet i förskola och skola, och hur det kan utvecklas.